ENGLISH

1a) Uploading photos

Photographs have to be of high quality:A photo has to be made by proper equipment, suitable for the purpose (for example: a landing of an aircraft shot from quite a distance using a smartphone or compactcamera will not result in a high-quality photo). Besides good photography, also the post-processing of a photo has to be done properly: leveling, removal of dustspots and/or grain, optimized sharpening, colormanagement etc. etc.

 

1b) Maximum uploads

You can upload 5 photos each day. If you upload way too many photos, we have no other choice then to delete them. In case of repetition or ignoring the administrator, your membership will be terminated, and blocked from DAPG. Each post should only contain 1 photo!

On Wednesdays it's Themenight at DAPG. This day it's allowed to upload 5 more photos, as long as they're related to the subject of the Themenight.

Tip: It's also possible to link your photos which you've placed online at other sites (eg. Airplane-pictures.net, airliners.net, Flickr.com or Picasaweb).

 

1c) What is not allowed to post?

  • Screenshots (for example: FlightRadar24)
  • Non aviation-related images or messages
  • Ads (unless with permission of an administrator). Unwanted ads, commercial intended messages (spam), will be deleted instantly, and the poster will be removed and blocked from the group

 

1d What can you post besides photos?

  • Requests to other members to meet up for photographing at an airport/-field/-strip
  • Questions about camera-settings and/or editing to improve your skills

 

2) Copyright

DAPG respects copyright. All photos published here will remain property of the photographer. Upload only photos made by yourself. It's not allowed to upload photos to DAPG made by others without permission of the rightful owner. If you want to share a photo that's made by someone else, you have to provide a link to the owner's Facebookpage or website. It's not allowed to use photos of other DAPG members in other Facebookgroups or any other way, without written persmission of its rightful owner. DAPG members who violate copyright will be removed and blocked from the group instantly.

 

3) Adding information to an upload or link

If you upload a photo then it is recommended to add some extra information, like date, location (airportcode) and/or registration of the aircraft. This is not mandatory, but it might become handy when people want to look up a certain photo of a particular aircraft. Adding exif-data can be interesting as well.

 

4) Off-topic messaging / Chat

Please don't start off-topic discussions to a photo, link or message. If you would like to chat with other members, then we recommend you to use Facebook's Messenger.

 

5) Photographing in groups / Events

If you would like to go photographing with other members of DAPG, or organize a groupsession somewhere, then we suggest you create an Event. Fill in all the required information and invite groupmembers. It may be quite handy to travel together, to limit fuelcosts.

Remark: If you want to share information about special events on an airfield (lik a non-regular visitor) then we recommend you to do this in DAPG's mainpage, so everybody interested can take notice of it.

 

6) Mutual respect and commenting to photos

Disrespectful commenting to photos and messages results in immediate termination of your DAPG membership. When you think a photo that has been placed by a fellow DAPG member is below an average quality-level, it's always okay to help him/her by giving hints and tips. We like to see members helping each other to improve their skills. But always keep in mind that a photo which you think is of bad quality, could be a very satisfying photo for the poster, so make sure your critisism is of a positive kind.

 

 

DUTCH

1a) Kwaliteit

Foto’s dienen kwalitatief goed te zijn:Een foto moet gemaakt zijn met apparatuur die geschikt is voor het onderwerp dat op de foto staat (bijv. een landing van een vliegtuig gefotografeerd van grote afstand met compactcamera of smartphone zal niet van hoge kwaliteit zijn).Een foto dient ook goed te zijn nabewerkt, denk hierbij aan: levelen van de horizon indien nodig, het verwijderen van dustspots en/of ruis, optimale scherpte (maar niet oversharpened), goed uitgevoerde kleurcorrecties etc. etc.

 

1b) Upload maximum

Er geldt een upload-maximum van 5 foto’s per dag. Als je te veel gaat uploaden, zien wij ons genoodzaakt om de overvloed van de Tijdlijn te verwijderen. Bij herhaling en/of negeren van aanwijzingen van de administrator wordt het lidmaatschap beëindigd en de toegang tot DAPG geblokkeerd. Een bericht mag maximaal 1 foto bevatten!

Iedere woensdagavond is er een Themenight op DAPG. Op deze dag mag je 5 extra foto's uploaden, zolang deze gerelateerd zijn aan het onderwerp van de thema-avond.

Tip: Je kunt ook links maken naar foto's in je eigen fotobase of luchtvaartfoto-site (denk hierbij aan bijv.: Airplane-pictures.net, airliners.net, Flickr.com of Picasaweb).

 

1c) Wat mag niet op DAPG geplaatst worden?

  • Screenshots van bijv. FlightRadar24
  • Niet luchtvaartgerelateerd beeldmateriaal en/of berichten
  • Advertenties (tenzij overlegd met de administrator van DAPG). Ongewenste advertenties, reclame (spam) of berichten van commerciële aard worden direct verwijderd, en het desbetreffende lid wordt geblokkeerd

 

1d) Wat mag er, behoudens foto’s, dan wel geplaatst worden?

  • Oproepen aan mede-DAPG-ers om af te spreken gezamenlijk te gaan fotograferen
  • Vragen over camera-settings en editting tbv luchtvaartfotografie

 

2) Copyright

DAPG respecteert het eigendomsrecht. Foto's die op DAPG geplaatst worden, blijven eigendom van de fotograaf. Upload daarom alleen eigen materiaal. Het is NIET toegestaan foto's van anderen te plaatsen zonder toestemming van de eigenaar van de foto. Wil je een foto delen die een ander gemaakt heeft, dan is dit alleen toegestaan door middel van een link naar zijn/haar Facebookpagina of website. In sommige gevallen is ook dan schriftelijke toestemming vereist van de fotograaf. Het is niet toegestaan om foto's van DAPG leden elders te publiceren, hetzij op Facebook, hetzij in andere digitale of gedrukte media, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Leden die het copyright schenden zullen per omgaande worden verwijderd en geblokkeerd.

 

3) Informatie mbt een upload of link

Als je een foto aanlevert, dan is het prettig om in de omschrijving (in het veld "Zeg hier iets over") de datum wanneer je de foto gemaakt hebt vermeld, alsmede de locatie en registratienummer van het betreffende vliegtuig. Het is niet verplicht, maar het kan handig zijn als jij of anderen foto's willen opzoeken van een bepaald vliegtuig. Daarnaast kan het van pas komen om iets te vertellen over je exif-data (settings waarmee je de foto geschoten hebt).

 

4) Off-topic berichten / Chatgedrag

Ga niet off-topic 'chatten' als reactie op foto's of berichten. Als je wilt kletsen met elkaar, dan verzoeken wij je om dit via Facebook Messenger te doen.

 

5) Groepsgewijs fotograferen / Evenementen

Wil je met een groep leden gaan fotograferen? Helemaal top! We streven ernaar om leden onderling met elkaar in contact te brengen, en zo de band in de groep te versterken. Help elkaar, leer van elkaar, en maak prachtige foto's. Wil je gaan spotten en lijkt het je leuk om dit samen met andere DAPG leden te doen? Maak een evenement aan, vertel waar en wanneer je wilt gaan spotten, en nodig leden uit. Misschien kun je zelfs afspreken om met elkaar te reizen, om zo de brandstofkosten te beperken.

Opmerking: Als je informatie wilt delen over bijzonderheden op een luchthaven (bijv. komst van een niet-reguliere kist) dan raden we je aan dit wél op het prikbord te plaatsen, zodat iedereen direct nota kan nemen hiervan.

 

6) Wederzijds respect en het geven van reacties op foto's en berichten

Het respectloos en denigrerend reageren op foto's en berichten leidt tot onmiddellijke beëindiging van het DAPG lidmaatschap. Wanneer je van mening bent dat een foto, die door een mede-DAPG lid is geplaatst, onder een bepaald kwaliteitsniveau is, en je wilt hier iets over zeggen, zorg dan dat dit opbouwend is, zodat je je mede-DAPG lid helpt zijn/haar kwaliteitsniveau te verbeteren. Houd ook in gedachten dat een foto, die voor joú kwalitatief ondermaats is, weleens in de ogen van de poster een hele goede is. Zo helpen we elkaar, en houden we het leuk.